top of page

Co je Velocita v Agilním vývoji

Aktualizováno: 2. 3. 2019


Agilní prostředí přináší nové postupy a pojmy, které na první poslech znějí komplikovaně a mohou mást, přestože jednoduché vysvětlení proč a jak nám udělá jasno. Velocita je jedním z těchto pojmů, které jsou výrazně spojené s agilními IT projekty. V krátkém článku vám Velocitu objasním a ukážu, na co si dát pozor.


Co znamená Velocita?

Velocity nebo častěji vyslovovaná "velocita" je metrika, která vyjadřuje přibližnou rychlost práce našeho týmu. Jde o metriku vyjadřující, kolik toho tým dodal, nikoliv odpracoval. Používá se nejčastěji v agilním prostředí softwarového vývoje. Její výše je dána vztahem dvou hodnot, časového období a objemu práce. V agilním vývoji je to typicky počet story pointů odpracovaných za jeden sprint.

Jak se Velocita počítá?

Před nadcházejícím sprintem, se naceňují jednotlivé požadavky neboli user stories, a to nejčastěji formou story pointů vyjadřujících relativní velikost. Po konci sprintu se sčítají story pointy ze všech dokončených požadavků, čímž dostaneme Velocitu uplynulého sprintu. Ta se počítá vždy pro tým, nikdy pro jednotlivce, protože tam nemá vypovídající hodnotu. U Velocity je vhodné sledovat dlouhodobé trendy a výkyvy.

graph of velocity ang agile scrum

Proč Velocitu používat?

Smyslem Velocity je mít orientační vodítko pro plánování, tedy jak moc práce si na sebe má tým naložit pro následující období. Dále slouží jako indikace trendů jako například, zda dlouhodobě Velocita týmu klesá nebo výrazně spadla v jedné iteraci. Někteří berou sledování Velocity navíc jako motivační a herní prvek.

Na základě toho, jak tým dříve pracoval, umíme odhadnout, kolik zvládne v budoucnosti odpracovat během konkrétního období. Nebo naopak umíme předvídat, jak dlouho týmu může trvat dokončení projektu.

Na co si dát u Velocity pozor?

1) Velocita se vyjadřuje v objemech předem odhadnutých, které nemusejí vůbec odpovídat reálné pracnosti. Týmy proto mají tendenci nadsazovat odhady, aby výsledek vypadal lépe


2) Velocita nijak neodráží kvalitu, prioritu nebo přidanou hodnotu pro uživatele


3) Praxe i výzkum ukázal, že pokud z metriky uděláte cíl nebo KPI, začne ztrácet svoji vypovídající hodnotu. Nedělejte tuto chybu. Přílišné cílení na Velocitu zhoršuje design a kvalitu produktu, může zvýšit technologický dluh a vést k nedodržování standardů.


4) Velocita může mít vypovídající hodnotu pouze jako agregované číslo pro tým. Někdy zmiňovaná individuální Velocita tuto hodnotu rozhodně nemá, u jednotlivých lidí ji nepočítejte.


5) Velocitu nelze použít ke srovnávání týmů mezi sebou, protože každý z nich může jinak přistupovat k odhadování. Její výši navíc ovlivňuje i technologické prostředí. Pracujeme-li na platformě, která nám umožňuje požadavek rychle a jednoduše "naklikat", budeme mít pravděpodobně vyšší Velocitu než tým na jiné platformě.


6) Velocitu nelze brát závazně, je to především indikace dovnitř týmu


7) Velocita a její vypovídající hodnota předpokládá stabilní tým a stabilizovaný produkt. Když změníte členy týmu, změníte Velocitu

Bonus

  • Pokud chcete pomocí Velocity odhadnout dobu konce projektu, snažte se odhadovat požadavky konzistentně. Tomu lze pomoci odhadnutím všech požadavků projektu najednou nebo používáním a porovnáváním se vzorovým požadavkem, který máte oceněný a dodaný


  • Pokud váš tým začíná s agilním vývojem, bývá zvykem do prvního sprintu naplánovat práci pouze na 20% kapacity


  • Nebuďte překvapení, že na začátku bude Velocita rozkolísaná. Trvá, než si tým zvykne na nový systém, ale přibližně do pěti sprintů by se měla stabilizovat


  • Když nedokončíte ve sprintu user story, bude se do Velocity počítat až v dalším sprintu, kde bude dokončena. Velocita odráží to, kolik toho tým dodal, ne kolik toho tým odpracoval. Tým má mít kredit za dodávku, ne úsilí. Ušetřete si čas s dělením požadavku, #agile má šetřit čas s administrativou

Comments


bottom of page