top of page

Co jsou sprinty v agilním vývoji

Aktualizováno: 6. 6. 2020


agile sprint

V dnešní době již běžně při naší práci používáme sprinty, ale dokážeme si odpovědět proč? Mnohdy tápeme, protože překotný příchod agilního vývoje s sebou nese nedostatek profesionálů (zejména kvalitních agilních koučů), které lze poznat tak, že vám nejen dokáží vysvětlit, co dělat, ale také proč to dělat. Pojďme tuto mezeru zaplnit.

Co jsou sprinty

Sprint je časově omezené období, ve kterém tým pracuje na předem naplánovaném balíku úkolů, který se snaží v tomto čase plně dokončený dodat. Zároveň platí, že se snažíte tyto balíky plánovat tak, aby po jejich dokončení začaly přinášet užitek vašim zákazníkům.


Musím dělat sprinty, abych byl agilní

Ne. Pouze některé agilní metodiky používají iterativní metodu výroby známou jako sprinty. Ty jsou součástí nejznámějšího rámce, Scrum, ale například v Kanban metodice se nepoužívají a práce se v ní odbavuje naopak kontinuálně.

Spousta zejména agilních metodik používá také tzv. time-boxing, což je obecnější příbuzná praktika, která stojí za vyzkoušení, a to i v osobní produktivitě.Jaké jsou benefity používání sprintů

 • Jeden z elementárních benefitů je zajištění brzké a frekventované zpětné vazby. Tu vždy pravidelně sbíráme ve dvou oblastech. Za prvé na vlastní produkt, který vytváříme, a také to, jak tento produkt naplňuje přání uživatelů. A za druhé na proces výroby, tedy jak efektivně pracujeme, komunikujeme atd. U tradičních projektů se ponaučení vyhodnocovala až po jejich konci, kdy už nebyl prostor produkt nebo projekt vylepšovat.


 • Dalším přínosem je lepší soustředění při cestě za vaším cílem. Tím, že se věnujete dodávce, která se vejde pouze do relativně omezeného času, musíte se zaměřit na malé dílčí cíle. Představte si že chcete vybudovat firmu s obratem 1 mld. Pokud se na začátku zaměříte přímo na tento cíl a ne parciální kroky, můžete si připadat ztracení. Pokud si naopak naplánujete dílčí cíl dosažitelný v krátké době jako je založit si s.r.o., váš fokus bude lepší.


 • Lze očekávat větší produktivitu v důsledku brzkého termínu dodání. Většina z nás na vysoké nebo střední škole fungovala následovně: Zkouškám stejně jako závěrečným pracím jsme se naplno věnovali až když se nám blížil termín odevzdání. Stejně tak na projektech bude mít horší dopad, pokud si naplánujete jednorázovou dodávku za 12 měsíců místo 12 po sobě jdoucích dílčích mezi-dodávek.


 • Zajistíte si lepší TTM, tzv. time-to-market. Jde o čas, jaký vám trvá, než dostanete váš produkt na trh. V době, kdy je rychlost čím dál důležitějším parametrem, tím získáváte významnou konkurenční výhodu a potenciálně lepší ROI neboli návratnosti investice.


 • Lepší kvalita produktu díky jeho větší otestovanosti. V tradičních projektech probíhá implementace následovně: Nejprve navrhujeme řešení, poté ho tvoříme, a nakonec se věnujeme jeho testování. Ve většině případů dojde ke zpožďování prací a běžným způsobem, jak řešit, aby toto zpoždění při výrobě nemělo dopad na finální termín, je zkrátit dobu testování. Při práci ve sprintech nteto problém v podobném rozsahu a frekvenci nehrozí, protože testy probíhají samostatně v každé iteraci.


 • Malé průšvihy jsou lepší než velké průšvihy. Je lepší strávit dva týdny výrobou spatného produktu nebo tři měsíce? Proto se říká "fail fast".

agile sprint

Kdy se sprinty nemusejí hodit

 • Použití sprintů je problematické pro úkoly, které trvají delší období, například několik týdnů.


 • Použití sprintů se nedoporučuje, pokud nejde vaši práci dělit na dostatečně malé úkoly.


 • Použití sprintů je nevýhodné u opakovaných standardizovaných úkolů, kdy je velký tlak na efektivitu a čas. Například pásová výroba nebo i stavba domu.


 • Využití sprintů bude postrádat část benefitů, pokud vyrábíte produkt, u něhož nelze určit MVP.


Jak vylepšit práci ve sprintech

 • Při plánování balíku práce do následujícího sprintu si úkoly rozdělte minimálně na must-have a nice-to-have, ať je všem jasné, co je priorita a při jakých výstupech bude váš zákazník nebo vedoucí spokojený.


 • Pro každý sprint si ideálně nastavte cíl, v jehož duchu se ponese většina úkolů.


 • Při plánování sprintu, kdy týmu představujete jednotlivé úkoly/požadavky, vysvětlujte, jaký budou mít přínos pro uživatele, jinými slovy, proč má smysl jim věnovat čas.

Comments


bottom of page