top of page

Fix time fix price (FTFP) jako cesta k dodání projektu

Aktualizováno: 6. 11. 2019


supplier, ftfp, fix time fix price, construction

Stojí-li před vámi velký úkol nebo projekt, na který vaše firma nestačí, přichází čas se obrátit na pomoc a především rozmyslet, jakou formou chcete projekt dodat a spolupracovat. Zda se chcete zbavit problému a přenést celou odpovědnost na dodavatele. Zda si naopak koupíte pracovní sílu a projekt si odřídíte sami “na vlastní triko”, protože jinak to podle vás dopadne špatně.


Slyšeli jste o modelu FTFP, ale nejste si jistí, zda je v tuhle chvíli ideální cestou? Vše si jednoduše vysvětlíme. 


Dvě základní cesty dodání projektu za pomoci dodavatele

Plánujete-li projekt nebo jeho část, kterou potřebujete zrealizovat a nemáte na ni dostatek lidí nebo znalostí, je třeba hledat posily mimo vaši společnost. V takový moment existují dvě základní cesty, jakými se dá projekt uskutečnit.


Jednou možností je, že projekt a s ním spojená rizika zadáte jiné společnosti, než je ta vaše, aby ho zrealizovala místo vás. Druhá cesta je, že projekt si zajišťujete sami a jiná společnost vám pouze dodá lidi s patřičnými dovednostmi, a jak s těmito lidmi na projektu naložíte, je na vás.


Podívejme se detailně na cestu první, které se často říká FTFP neboli Fix time Fix price.Co přesně Fix time fix price znamená

FTFP lze česky pojmenovat jako zakázkovou výrobu nebo výrobu “na klíč”, kdy se na začátku dohodneme s dodavatelem, jaká je naše představa či zadání, například postavit dům dle přiloženého návrhu (kolik bude mít oken, kolik bude mít místností, jaké budou rozměry atd.).


K tomu si domluvíme podmínky, které typicky obsahují cenu a termín dodání.  Cena se dodavateli hradí až po dodání domluveného produktu.


Výhody modelu FTFP

 • Od začátku máte stanovenou cenu, kolik vás bude projekt stát

 • Za rizika nese zodpovědnost dodavatel. Pokud v naší modelové situaci při kopání základů domu narazí dělníci na skálu a budou mít více práce, než očekávali, musí si to vyřešit dodavatel a pro vás platí původně smluvená cena

 • Můžete penalizovat dodavatele za pozdní dodání

 • Máte minimální práci s řízením. V podstatě jsou na vás pouze tři úkoly:

 1. Zajistit dodavateli potřebné vstupy

 2. Pravidelně ho kontrolovat, zda se drží domluvených podmínek

 3. Zajistit akceptaci a následnou úhradu ceny

FTFP vs T&M

Nevýhody modelu FTFP

 • Platíte dodavateli z pravila vyšší částku za to, že je ochoten na sebe převzít rizika projektu

 • Čekají vás delší a složitější jednání na začátku, kdy je nutné přesně specifikovat pravidla hry a akceptační kritéria ve smluvní dokumentaci

 • Musíte být schopní přesně popsat, jaký produkt chcete dodat. Pokud v půlce realizace dojdete k tomu, že chcete trochu něco jiného, než se domluvilo, bude vás to pravděpodobně stát další peníze

 • Abyste byli schopní detailně popsat zadání. To může v prvním kroku vyžadovat rozsáhlou analýzu na vaší straněJaké otázky si klást při zvažování Fix time fix price

 1. Vím přesně, co chci dodat?

 2. Jsem ochotný zaplatit za to, že se zbavím rizik?

 3. Jsem ochotný vzdát se flexibility a domluvit si pravidla v bodě 0?


Pokud jste odpověděli na všechny tři otázky kladně, FTFP je pro vás potenciálně dobrou volbou a můžete se těšit z jejích výhod zmíněných výše.  

Comments


bottom of page