top of page

Jako Leader: Nemusím vědět všechno


leader, leading his team to the top

Není to tak dávno, co jsem byl přesvědčený o tom, že jako manažer bych měl rozumět všemu a znát každý detail. Že bych měl znát aplikaci, kterou dodáváme ještě lépe než IT specialisté v mém týmu.


Věnoval jsem se řízení IT projektů, ačkoliv jsem původně nezačínal jako programátor či jiná technická role. To mě paradoxně ještě víc pohánělo, abych si dokazoval, že tomu rozumím minimálně stejně jako specialisté v týmu.


V tu chvíli jsem ještě neviděl dvě možnosti, které jsem před sebou měl. Buď začít pracovat se svojí nejistotou, že někdo ví víc nebo začít pracovat na svých znalostech. Tehdy jsem si vybral to druhé a začal postupně některé úkoly příslušející IT specialistům dělat sám - konfigurace aplikace, návrh dílčí logiky, psaní dokumentace. Nakonec jsem rozuměl dodávané aplikaci jako málokdo ve firmě.Moje nejistota sice byla zažehnaná, ale neměl jsem dostatek prostoru věnovat se práci manažera a s tím souvisejícím povinnostem. A to ani po skončení projektu, kdy se na mě obraceli lidé v případě potřeby upravit aplikaci a já dále zanedbával aktivity leadera na jiných projektech.


Dnes už jsem dál...


Dnes jsou místo toho součástí mojí práce tři úkoly:

1) Mít okolo sebe vybudovaný tým, který ví mnohem (mnohem) více než já

2) Umět si informace mezi sebou předat ve správnou chvíli

3) Uřídit své ego, aby mne netlačilo být "control-freakem", přes kterého jde všechno


Dlouhodobě jako leadeři řešíme, jak vytvořit produktivnější týmy, ale často nám nedochází, že naše vlastní nutkání po kontrole z nás samotných dělá úzké hrdlo pokroku. Děláme to opakovaně. Často jako projektoví manažeři, kteří si hrají na analytiky. Jako IT manažeři, kteří si hrají na architekty. Jako členové představenstva, kteří si hrají na odborníky na dodávky projektů.


Tyto i jiné příklady, za které si umíme dosadit řadu konkrétních jmen, nemají příčinu v té či oné situaci nebo krizi, kterou řeší, ale v osobnosti, která ještě není dost vyzrálá, aby uřídila vlastní ego. Proto nejlepší lídři jsou ti, kteří mají již "vyřešeny" sami sebe, mohou se zaměřit na ostatní a nemusejí vědět všechno.

Comments


bottom of page