top of page

Retrospektiva

Aktualizováno: 2. 1. 2019

team meating of retrespective, agile scrum

V situaci, kdy se snažíme posunout efektivitu týmu kupředu je často snazší a efektivnější cestou přinášet malé změny, které mají viditelný efekt, než způsobit revoluci a vše převrátit naruby. Jednou z těchto přínosných změn je zavedení (sprint-) retrospektivy.

CO JE RETROSPEKTIVA?

Retrospektiva je jednou z agilních praktik, a to konkrétně schůzka, která je věnována ohlédnutí se za uplynulým obdobím a probráním zpětné vazby. Meeting se koná pravidelně typicky ve dvoutýdenních cyklech (až čtyřtýdenních) za účasti celého týmu. Jeho cílem je zhodnotit uplynulé období, poučit se z něj a posunout fungování týmu do budoucna kupředu.


JAK ZAČÍT VYUŽÍVAT RETROSPEKTIVU?

V pravidelných iteracích mějte naplánován meeting o délce typicky 30 min až 1,5 hod pro celý tým. Nejběžnější způsob je mít během schůzky připravenou tabuli se čtyřmi sekcemi, jež odpovídají čtyřem otázkám, na které by měl každý, pokud možno, odpovědět:


agilní metoda, nástroj pro leadery, zvýšení produktivity týmu, metodika Scrum
Sprint Retrospective Board

1) Co šlo v posledním sprintu/období dobře?

Výborný prostor pro ocenění výkonu kolegy. Pokud lidé nemají takovouto příležitost někoho ocenit, často si pochvalu nedovolí, protože jim přijde hloupá/stydí se. Toto pole navíc pomáhá, aby celková zpětná vazba nebyla příliš negativní.


2) Co šlo v posledním sprintu/období špatně?

Někdy pomůže pro zlepšení atmosféry v týmu se jen z problému vymluvit.


3) V čem chceme pokračovat?

Začali jsme dělat něco jinak a funguje nám to. Vypíchněme to a pojďme v tom pokračovat. Zde učíme tým, aby přemýšlel koncepčně a budoval si vlastní systém práce


4) Co chceme do budoucna zlepšit?

Retrospektiva a Agile je především o neustálém zlepšování. Tady se rodí/sbírají náměty pro posun kupředu, které by se měly přetavit v úkoly pro lídra týmu i jeho členy.

Dějte prostor každému napsat jeho odpovědi na lísteček. Poté je postupně lepte na tabuli do příslušné části a okomentujte je. V čase po meetingu nastává to důležité - zajistit, aby podněty nepřišly na zmar a alespoň některá témata se posunula kupředu.

PROČ DĚLAT RETROSPEKTIVU?

  • Spokojenější tým

  • Lepší vztahy mezi členy týmu

  • Vyšší produktivita

Výsledky u nás:

  • Pozitivní dopad na kooperaci se zákazníkem

  • Pozitivní dopad na rychlost a kvalitu práce

  • Efektivnější spolupráce v týmu

  • Pozitivní zpětná vazba na PM :)

INSPIRACE PRO RETROSPEKTIVU

Nedávno mi kolega poradil zajímavý zdroj https://retromat.org/ , kde je k nalezení spousta alternativ k tradiční retrospektivě. Minimálně některé stojí za vyzkoušení.

Comments


bottom of page