top of page

Úrovně leadershipu


Přestože často čteme a slýcháme o leadershipu, nejsme schopní jednoduše popsat, co to obnáší být lídrem, a kdo jím ve skutečnosti je. Zdali je jím váš nadřízený nebo například vy. Pouze tušíme, že ve všech společenstvích lídry potřebujeme, ale kvůli přetrvávající idealizaci a abstrakci pojmu "lídr", stejně jako třeba pojmu "hrdina", je obtížné je najít. Přesto výzkumy na toto hledají odpověď již několik desítek let a jejich výsledky slovu lídr dávají poměrně jasné obrysy. Společně si je načrtněme.


Jeden z těchto výzkumů probíhající pět let pod záštitou známého autora Jima Collinse si vytyčil za cíl zjistit, co odděluje dobré společnosti od těch skvělých. Takových z původního vzorku 1435 firem identifikovali 11, na základě předem určených kritérií. Jeden z klíčových prvků, kterým se tyto společnosti odlišovaly od 92% ostatních, byl odlišný přístup k #leadershipu, který Jim Collins pojmenoval jako Vůdcovství 5 úrovně.


Jednotlivé úrovně leadershipu

Zkoumáním řízení v celém vzorku společností studie zobecnila pět úrovní lídrů, které se ve firmách vyskytují.


Úroveň 1: Vysoce schopný jedinec

 • Vysoce schopní jedinci jsou řadoví pracovníci, kteří jsou talentovaní, mají velmi dobré znalosti a dovednosti. Společnosti přispívají skrze svoji individuální, ale vysoce kvalitní práci

Úroveň 2: Prospěšný člen týmu

 • Prospěšní členové týmu přispívají k práci ostatních a jsou schopni pomáhat svému okolí ke splnění jejich úkolů. Jinými slovy využívají svých znalostí a dovedností, aby pomohli ostatním uspět

Úroveň 3: Kompetentní manažer

 • Kompetentní manažeři efektivně dohlížejí na přidělené zdroje a lidi a pomáhají jim dosáhnout stanovených cílů. Dosahují výsledků mimo jiné skrze účinné organizování týmu

Úroveň 4: Efektivní vůdce

 • Efektivní vůdci podněcují týmy k lepším výkonům a jsou schopni je motivovat. Dokáží řídit své společnosti směrem k přesně definovaným, ambiciózním záměrům.

 • Jsou schopní přinášet pozitivní výsledky společnosti, ale nedokáží tento trend udržet dlouhodobě a následuje pokles

 • Jejich úskalím je přesvědčení, že podle nich není lepšího svědectví o jejich velikosti, než když společnost po jejich odchodu upadá.

 • Pro tyto lidi bude práce vždy především o tom, co dostanou


Jejich úskalím je přesvědčení, že podle nich není lepšího svědectví o jejich velikosti, než když společnost po jejich odchodu upadá

Úroveň 5: Skvělý vůdce

 • Skvělí vůdci jsou charakterističtí kombinací extrémní pokory se silnou profesionální vůlí

 • Rozumějí důležitosti dostat správné lidi na palubu a ty špatné pryč

 • Kontinuálně se snaží rozvíjet kulturu disciplíny a standardů

 • Zásadně se odlišují od úrovně 4 tím, že chtějí, aby jejich společnost byla v příštích generacích ještě úspěšnější a nemají problém s představou, že lidé nebudou vědět o tom, že kořeny tohoto úspěchu vedou zpět k nim


Hledání lídrů 5. úrovně v sobě i okolí

Vyhněte se běžné PŘESTO mylné představě, že proměna společností z dobrých na skvělé vyžaduje excentrického vůdce, velkou osobnost, která je pro média celebritou. To studie vyvrací. Obrovskou ironií je to, že motivace a osobní ambice, které často vedou lidi k tomu, aby se stali vůdcem úrovně 4, jsou v rozporu s pokorou, která je nezbytná pro dosažení úrovně 5.


Obrovskou ironií je to, že motivace a osobní ambice, které často vedou lidi k tomu, aby se stali vůdci 4. úrovně, jsou v rozporu s pokorou, která je nezbytná pro dosažení úrovně 5

Pár tipů na cestě stát se skvělým lídrem:

 1. Abyste se stali lídrem páté úrovně, nepotřebujete projít všemi úrovněmi, ale potřebujete mít schopnosti všech pěti

 2. Klíčovým znakem vaší práce by měla být disciplína

 3. Schopnost požádat o pomoc není známkou slabosti, jak si mohou myslet lídři 4. úrovně, ale výhodou, která povede vaši společnost k úspěchu

 4. Nebojte se přebírat zodpovědnost

 5. Hledejte ty správné lidi do vašeho týmu a neváhejte se o ně opřít

 6. Odpovězte si na otázku, proč vaší práci děláte, a co je pro vás uspokojivý výsledek

Comments


bottom of page