top of page

Leader deleguje jinak | Jak delegovat

Aktualizováno: 22. 11. 2021


jak delegovat jako lídr

Snaha stát se zkušeným manažerem, který je schopný mimo jiné správně delegovat úkoly, je velkou výzvou pro mnoho z nás. Přes její nespornou obtížnost, je možné posunout tuto dovednost ještě o kus dále a stát se opravdovým leaderem. Leadeři totiž dokážou delegovat ještě trochu jinak.

Jak deleguje správný manažer


1) Deleguje. Ví, že je v pořádku nemít 100% kontrolu

Nejčastější chybou je urputnost manažerů, kteří nejsou ochotní vzdát se úkolů. V praxi proto mají velkou část nebo dokonce většinu týmových úkolů "napsaných" na sebe.


Schopnost delegovat je spojená s přijetím faktu, že nebudeme mít 100% kontrolu nad realizací úkolů a tím, jak bude výsledek vypadat. Nevytváříme ho my, ale jiná osobnost, a proto musíme akceptovat úsloví "když dva dělají totéž, není to totéž" a být s tím v pohodě.2) Snaží se často delegovat vertikálně


Druhou chybou je neustálé horizontální delegovaní, přestože bychom se měli snažit delegovat, pokud možno, vertikálně. Výsledek? Budete mít spokojenější tým, který se navíc bude lépe rozvíjet a posílíte individuální zodpovědnost #ownership Jak to vypadá? Popisuji níže:

how to delegate, jak delegovat

Co je horizontální delegovaní

Horizontální delegování znamená, že si sami necháváme úkoly z jedné úrovně, typicky na vrcholu škály, které jsou víc cool, zajímavé či prestižní, a naopak předáváme lidem úkoly z druhého konce. Například Maruška vždycky u projektů dostane "papírování" a domlouvání schůzek. Já si u všech projektů řeším strategii.

Co je vertikální delegování

Vertikální delegování představuje přístup, kdy předáváme ucelenou end-to-end úlohu/projekt, který zahrnuje celou škálu úkolů od těch méně až po více zajímavé, seniorní. Přidanou hodnotou je jasná zodpovědnost za celou úlohu, lidé s větším zaujetím a loajalitou a méně styčných ploch, které jsou podhoubím pro průšvihy. Jednoduše řečeno, každého otráví, když na něj šéf odkládá stále ty stejné jednotvárné úkoly nevyžadující jakoukoliv kreativitu, výzvu a možnost se učit.


3) Vždy dává termín splnění

Třetím pravidlem, které porušujeme, je vždy dávat termín splnění postoupeného úkolu #deadline. Ještě lepší variantou je, když si ho dotyčný určí sám. Učíme tak lidi správně odhadovat a termín cítit jako větší závazek.


Jak deleguje leader

Rozdíl v delegování mezi manažerem a leader spočívá v jediné změně, kterou můžete opakovaně zvažovat. Manažer deleguje pouze úkoly, leader deleguje také přemýšlení. Dělá to proto, aby delegováním nevyřešil pouze jeden úkol v daný moment jako manažer, ale dosáhl navíc dlouhodobého efektu. Vypadat to může následovně:


Modelová situace

Potřeboval jsem, aby náš architekt do pátku zrevidoval zadání pro dodavatele na klíčovém projektu, a to bez možnosti posunu. Zároveň nebylo tajemstvím, že dodržování termínů nebyla jeho silná stránka.

Zkušený manažer by architektovi řekl, že termín splnění je dříve, již v pondělí, aby jednorázově vyřešil problém s nedochvilností za architekta. Leader by mu vysvětlil, že jeho nedochvilnost brání ostatním lidem, aby ho vnímali jako člověka, o kterého se mohou opřít, a že ho nyní na klíčovém projektu tým potřebuje víc než kdy jindy. Výsledek? Druhá varianta opravdu přinesla dlouhodobý efekt.

Comments


bottom of page